.Maui 1 pixel transparent PNG

Do you need a transparent pixel?

 

Use this direct link

https://cdn.dotmaui.com/1x1px/1x1_ffffff00.png

HTML img tag

<img width="1" height="1" src="https://cdn.dotmaui.com/1x1px/1x1_ffffff00.png">

As Base64 encoded string

wolQTkcNChoKAAAADUlIRFIAAAABAAAAAQgGAAAAHxXDhMKJAAAACklEQVR4AWMAAQAABQABNsOQwojDnQAAAABJRU5Ewq5CYMKC

Inline HTML BASE64 img tag

<img width="1" height="1" src="data:image/png;base64, wolQTkcNChoKAAAADUlIRFIAAAABAAAAAQgGAAAAHxXDhMKJAAAACklEQVR4AWMAAQAABQABNsOQwojDnQAAAABJRU5Ewq5CYMKC">